img
img
img img img  
 

Zpracování znaleckého nebo odborného posudku
Zpracujeme vám znalecký nebo odborný posudek v oboru stavebnictví, zaměřený na posouzení technického stavu staveb obytných, průmyslových, občanské vybavenosti, staveb zemědělských nebo inženýrských.

Posuzování staveb
Provedeme stavebně technický průzkum nemovitosti a vypracujeme expertní zprávu o jejím technickém stavu.

Řešení pojistných události
Nejen pro likvidátory pojišťoven a makléře, zpracováváme znalecké nebo odborné posudky na komplexní stanovení příčiny a výše škody na stavebních objektech. Posudky slouží jako podklad pro posouzení právního nároku a stanovení výše majetkové újmy, ze které se odvíjí výše pojistného plnění. Máme také oprávnění pro stanovení reprodukční hodnoty nemovitosti v nové i časové ceně, pro ověření pojistné hodnoty nemovitosti.

Řešení odborných problému týkajících se staveb
Poskytneme konzultace a odborné rady, týkající se nákupu nemovitosti, stavebních úprav, hodnocení kvality staveb, zpracování podkladů pro uplatnění reklamací, …

img
img

 

ALB expert

line

ALB expert spol. s r.o.
sídlo společnosti
Sokolská 22 • 120 00  PRAHA 2
IČ: 26199386
DIČ: CZ26199386
email: praha@albexpert.cz
mobil: 777 561 113

Společnost je zapsána v OR vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 79083

line

pracoviště Brno
Podpěrova 2 • 621 00  Brno
email: brno@albexpert.cz

line

pracoviště Liberec
Božích bojovníků 4 • 460 01  Liberec
email: liberec@albexpert.cz

 

img
img
     
 

webdesign: www.eddo.cz